вторник, 30 март 2010 г.

Самсунспор с Георги Иванов и Йордан Петков

Петков, на трети ред, първи отляво надясно
Иванов, на трети ред, 12-десети отляво надясно

Няма коментари: